Živinice, Kovači 14     Tel: 035 749 581 Fax: 035 749 632

 

 

                       
 
 

Firma Holex d.o.o. je osnovana 1996.godine sa osnovnom djelatnošću niskogradnje, a posebno se specijalizirala za prevoz i ugradnju kamenih agregata kao i polaganje asfalta.

 

Kontinuiranim razvojem firme kroz nabavku savremene i sofisticirane opreme kao i kvalitetom izvedenih radova "Holex d.o.o." se svrstao u red renomiranih firmi u oblasti niskogradnje na području regije Tuzlanskog kantona.

Broj uposlenih radnika se kreće između 15-30 u zavisnosti od sezone kao i u zavisnosti od dinamike izvođenja pojedinih radova.

 

Pored naprijed navedenih djelatnosti "Holex d.o.o." vrši popločavanje dvorišta, iskope, nasipe, behatone, uređenje korita i sl. Za izvođenje svih radova koristimo najkvalitetnije materijale, najsavremeniju opremu i naš najvredniji resurs, a to je stručni kadar.

 

Referenc lista radova koje smo u dosadašnjem periodu izveli isuviše je velika da bi je kompletnu naveli, te Vam predstavljamo samo neke od njih.

 

Naš primarni cilj je zadovoljan korisnik naših usluga, a zadatak nam je stvoriti prepoznatljiv bosansko hercegovački brend u oblasti niskogradnje sa najmanje 30 stalno zaposlenih radnika i zavidnom referenc listom.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
           
           
 

 
    © 2015 www.holex.ba  -  Sva prava zadržana   I.R.C-SERVIS     Pocetna   O nama   Usluge   Reference   Kontakt